Zdatna do spożycia woda przywróciła spokój mieszkańcom

Zdatna do spożycia woda przywróciła spokój mieszkańcom

Zdatna do spożycia woda przywróciła spokój mieszkańcom

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w marcu 2016, po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych wody z  sieci oraz  z ujęcia wodociągu publicznego Rączna – Powieszon (Gmina Liszki) stwierdził przydatność wody do spożycia.

Woda spełnia wymagana dotyczące jej jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi – mówi decyzja Inspektora Sanitarnego.

Badania  wody w laboratorium w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie nie wykryły zagrożeń, w tym również zagrożeń bakteriami z grupy Coli.

Przypomnijmy, że 9 marca  br. w związku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu mikrobiologicznego
w wodzie na terenie Rącznej, wydano decyzję, która nie zezwalała na spożycie wody i nakładała na eksploatatora sieci obowiązek poprawy jej jakości.

Sieć, która doprowadza wodę mieszkańcom  miejscowości RĄCZNA i części KASZOWEJ WYŹRAŁU, gdzie woda była niezdatna do spożycia, na czas pracy przy ujęciu wodociągu została przełączona do sieci Wodociągu
w Krakowie.   Do obu miejsc  dostarczana  była również woda butelkowana.

Aby dowiedzieć się więcej na temat sytuacji i przyszłych inwestycji związanych z poprawą zwodociągowania  na południu Gminy Liszki, redakcja NPK spotkała się z wójtem Pawłem Misiem.

Jak poinformował nas wójt  Gmina planuje podjąć działania związane z poprawą funkcjonowania wodociągów na terenie Gminy, a część z nich jest już w trakcie realizacji.

Między innymi została wywiercona studnia - nowe ujęcie wody w Rącznej, a w najbliższym  czasie Gmina wystąpi o decyzję - pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z ujęcia wody w Rącznej; został zlecony projekt zagospodarowania terenu nowego ujęcia wody w Rącznej oraz  połączenia nowego ujęcia wody z istniejącą siecią wodociągową i istniejącym ujęciem wody; powstanie  projekt połączenia wodociągu Jeziorzany i Rączna; w przygotowaniu jest również projekt hydroforni wody w miejscowości Piekary.

Dodatkowo w najbliższym czasie Gmina planuje zlecić wymianę zasuw oraz wodomierzy w celu zapewnienia poprawnej pracy hydroforni wody w Piekarach, rozbudowę zbiorników wody pitnej w Rącznej i wymianę zestawu hydroforowego na zbiornikach w Rącznej.

Większość inwestycji powinno zostać zakończone przed okresem wakacyjnym.

Close