W SZKOŁACH POLSKICH BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

W SZKOŁACH POLSKICH BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

W SZKOŁACH POLSKICH BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

To już trzeci miesiąc zmian w polskiej edukacji. Wiemy, że zmiany będą poważne ale wciąż nie znamy szczegółów. Najtrudniejszą sytuację mają szóstoklasiści, którzy nie wiedzą jakie będę ich dalsze losy. Problem dotyczy prawie 400 tys. uczniów….

W tym roku szkolnym naukę podjęło ponad 4,5 mln dzieci i młodzieży oraz prawie 400 tysięcy osób dorosłych. W placówkach tych zatrudnionych jest ok. 670 tys. nauczycieli. Ten rok rozpoczął się wg  starego porządku, choć towarzyszyły mu niepokoje o to, co będzie się działo w polskich szkołach w kolejnych latach.
Jakie konkretnie zmiany przed nami?

Obowiązek szkolny dla sześciolatków zniesiony
Rodzice będą mieli prawo decydowania o tym, by posłać dziecko do szkoły wcześniej. W tym roku szkolnym 82 proc. rodziców sześciolatków zdecydowało, że ich dzieci zostaną w przedszkolach. 18 proc. pójdzie do szkół.

Szkoły  średnie
Nauka w liceach ogólnokształcących będzie trwała cztery lata, w technikach - lat pięć. Powstaną szkoły branżowe- dwustopniowe szkoły zawodowe. Po 3 latach nauki zawodu uczniowie będą mogli podjąć pracę lub kontynuować naukę w technikum.
Maturzyści będą mogli walczyć o punkty
Od nowego roku szkolnego maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku pisemnego egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Analogiczne prawo będą mieć też osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jeśli chodzi o wynik z części pisemnej egzaminu. Maturzyści oraz osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje będą mogli wykonywać fotografię swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu.

Religia lub etyka wliczana do średniej
Od nowego roku szkolnego tym uczniom, który uczęszczali na religię albo etykę, przy wyliczaniu średniej, uwzględniać się będzie oceny zarówno z religii, jak i z etyki.

Zmiany dla nauczycieli
Zlikwidowano  tzw. godziny karciane (nazwa zwyczajowa podchodzi od nazwy ustawy Karta Nauczyciela), czyli czas, jaki nauczyciele - nieodpłatnie - musieli poświęcać na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. W zależności od typu szkoły - była to jedna lub dwie godziny lekcyjne. Środowisko nauczycieli obawia się tej zmiany bowiem, brak szczegółowych rozwiązań  spowoduje, że nie będzie wiadomo, ile godzin zajęć dodatkowych ma prowadzić nauczyciel.

Najpoważniejsze zmiany dotyczą jednak szóstoklasistów.
Prawie 400 tys. uczniów nie ma czego się uczyć przez cały II semestr. Powinni szykować się do egzaminu do gimnazjum, ale tego już nie będzie. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wydało jeszcze żadnych wytycznych do programów nauczania, które będą obowiązywać po reformie. Nauczyciele tak naprawdę nie wiedzą czego mają uczyć szóstoklasistów, bowiem ostatni semestr podstawówki to przygotowania do egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin będzie jednak zlikwidowany.
Ustawa, która wprowadza tę reformę jest wciąż jest w przygotowaniu. Została już przyjęta przez rząd a teraz czeka ją droga przez Sejm i Senat. Najpóźniej do końca grudnia uzyska podpis Prezydenta.
MEN chce od przyszłego roku rozpocząć proces likwidacji gimnazjów, a do końca listopada resort zobowiązał się pokazać projekty podstaw programowych.
Na terenie całej Polski organizowane są liczne protesty dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców….
19 listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego zwołuje ogólnopolską manifestację pracowników oświaty. Jej głównym postulatem będzie wycofanie się przez rząd z pomysłu zmian.

Zdania na temat reformy są jednak podzielone. Nauczyciele, szczególnie Ci z samodzielnych gimnazjów, obawiają się o miejsca pracy. Samorządy mają nowe wyzwania - muszą dostosować ustrój szkolny do warunków lokalnych. Szkoły średnie staną  przed koniecznością powołania  do życia nowych organizmów szkolnych, a uczniowie z gimnazjów się nie cieszą - stracą status gimnazjalisty, który był pewną nobilitacją do dorosłości
w hierarchii uczniowskiej. Szóstoklasiści natomiast nie wiedzą jaki będzie ich dalszy los…

                                                                                       

jgrela

JANINA GRELA

 

 

Close