Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Zanieczyszczenie powietrza w Małopolsce

 • Ponad 98% mieszkańców Małopolski oddycha powietrzem o zawartości pyłu PM2.5 powyżej zaleceń WHO oraz zbyt dużą zawartością rakotwórczego benzo(a)pirenu
 • Ponad 4 tys. osób rocznie umiera w Małopolsce z powodu zanieczyszczenia powietrza
 • 3 mld zł rocznie – to koszty związane z leczeniem chorych z powodu zanieczyszczeń powietrza i ich nieobecnością w pracy
 • Przez ¼ roku w Małopolsce przekroczony jest dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM10
 • Poziom benzo(a)pirenu ponad 10-krotnie przekraczają poziom dopuszczalny

Stosowanie paliw stałych w Małopolsce

 • Około 540 tys. kotłów na paliwa stałe jest używanych w Małopolsce
 • Większość to kotły o zasypie ręcznym, w wieku ponad 5 lat
 • Kominki stosowane są w 12% domów wykorzystujących paliwa stałe, a w 15% piece kaflowe
 • 800 tys. ton mułów co roku trafia do sprzedaży w Małopolsce i na Śląsku
 • Tylko 8% założonego celu w zakresie wymiany kotłów udało się zrealizować w gminach
 • Co roku przybywa 12 tys. nowych pozaklasowych kotłów

Uchwała antysmogowa dla Małopolski:

 ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji

 • Od 1 lipca 2017 r. będą instalowane tylko kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu (emisja płynu do 40 mg/m2)

wyznacza długie okresy przejściowe

 • Do końca 2022 r. (6 lat) – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych
 • Do końca 2026 r. (10 lat) – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3,4 lub 5)

wprowadza wymagania dla jakości paliw

 • Od 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych
 • Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony)

wprowadza obowiązki dla właścicieli kominków

 • Od 2019 r. nowo instalowane kominki muszą spełnić wymagania ekoprojektu
 • Od 1 stycznia 2023 r. dotychczasowe kominki, które nie mają sprawności cieplnej co najmniej 80% muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję o co najmniej 80% (np. elektrofiltr)

Efekty wprowadzenia uchwały antysmogowej

 • Ograniczenie o ponad 90% emisji pyłu PM10 i PM2.5 oraz osiągnięcie poziomu dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego w powietrzu
 • Szybka poprawa jakości powietrza w Małopolsce – dzięki integracji przepisów antysmogowych z dotacjami do wymiany kotłów ze środków RPO (100 mln euro)
 • Ograniczenie o 2,9 mld zł rocznie kosztów zdrowotnych związanych ze złą jakością powietrza – poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Małopolski

 

Projekt uchwały antysmogowej dla Małopolski przyjęty

W połowie tego tygodnia Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął tzw. Uchwały antysmogowej dla regionu. Uchwała ma od połowy przyszłego roku wprowadzić całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie województwa oraz wyeliminować montowanie kotłów, które nie spełniają określonych norm emisyjnych.

Najważniejszymi założeniami projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski jest ograniczenie powstania nowych źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń – wyjaśnia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Od połowy przyszłego roku uchwała ma wprowadzić zakaz palenia w piecach mułami i flotami węglowymi oraz mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20%). Zakaz powinien poprawić jakość powietrza w regionie, bowiem obecnie do sprzedaży – głównie w Małopolsce i na Śląsku – trafia 800 tys. ton odpadów węglowych, a w efekcie ich spalania ponad 98% mieszkańców województwa oddycha powietrzem, charakteryzującym się nawet 10-krotnym przekroczeniem dopuszczalnego stężenia benzo(a)pirenu. Skutkiem przekroczenia norm jest – jak podaje UMWM – śmierć ponad 4 tys. osób rocznie, które umierają z powodu chorób wywołanych w następstwie oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Koszty związane z leczeniem chorych z powodu zanieczyszczeń powietrza i ich nieobecnością w pracy szacuje się natomiast na 3 mld zł rocznie.

Wejście w życie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski nie pociągnie za sobą natychmiastowych konsekwencji, przekonuje UMWM i dodaje, że na dostosowanie się do jej przepisów mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 r. lub do końca 2026 r., w przypadku korzystania z kotła spełniającego przynajmniej wymagania emisyjne określone dla kotłów klasy 3. Uchwała ta nie będzie dotyczyła Krakowa, dla którego przyjęto przepisy stanowiące, całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach (zakaz ten wejdzie w życie 1 września 2019 r.).

Podjęta przez Zarząd decyzja to pierwszy z formalnych kroków na drodze do wprowadzenia przepisów antysmogowych w regionie. Kolejne etapy obejmują konsultacje społeczne i przyjęcie ostatecznego kształtu uchwały przez radnych sejmiku.

Close