Reklama

Dwumiesięcznik / miesięcznik Nasz Powiat Krakowski wydawany jest od października 2015 r.
Gazeta porusza szeroki wachlarz tematów: począwszy od aktualności, najważniejszych inwestycji, wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych, poprzez oświatę i etos „małej ojczyzny”. Ważne miejsce zajmują informacje dotyczące funkcjonowania samorządu lokalnego. Naszym celem jest to, aby „NPK” nie tylko dobrze się czytało, ale również był  pismem, które wyróżnia się poziomem estetycznym.
Gazeta zawiera najważniejsze informacje na temat władz samorządowych. Czytelnicy mają okazję orientowania się w bieżących sprawach. Artykuły zawierają informacje o najważniejszych powiatowych inwestycjach i inicjatywach lokalnych. Pokazać życie społeczne
i kulturalne w naszym regionie. Założeniem prasy lokalnej jest relacjonowanie najważniejszych wydarzeń, które skupiają na sobie uwagę mieszkańców powiatu i jego gości. Nastawiamy się również na relacjonowanie życia szkół i organizacji, które działają w naszym powiecie i mają na niego realny wpływ.

Częstotliwość wydań: dwumiesięcznik, docelowo miesięcznik od stycznia 2016

Grupa docelowa:
mieszkańcy Powiatu krakowskiego, władze samorządowe,  przedsiębiorcy.

Format gazety: A3, ilość stron: 8, nakład: 8 000, gazeta bezpłatna

forma reklamy:
- reklama i ogłoszenie drobne
- artykuł sponsorowany
- zapowiedź na winiecie
- insert
- niestandardowa (wlepki, materiały multimedialne, niestandardowe inserty)
- akcje specjalne (konkursy sponsorowane, nietypowa forma aktywizacji czytelników)

Close