Razem dla rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

Razem dla rozwoju Szybkiej  Kolei Aglomeracyjnej

Razem dla rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

Linia SKA połączy Sędziszów, Kraków, Skawinę, Przeciszów i Kalwarię Zebrzydowską. To efekt porozumienia marszałka Jacka Krupy i przedstawicieli małopolskich gmin przez teren których będzie przebiegać Szybka Kolej Aglomeracyjna.

Porozumienie zakłada wspólne starania o przedłużenie drugiej linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków-Miechów-Sędziszów w kierunku Skawiny, a następnie do Przeciszowa, przez Brzeźnicę, Spytkowice i Zator oraz w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Szybka Kolej Aglomeracyjna pomoże odciążyć zakorkowaną drogę krajową nr 44, ale przede wszystkim skutecznie skomunikuje ośrodki gospodarcze w regionie. Współpracę na rzecz uruchomienia linii SKA zadeklarowały gminy: Skawina, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Spytkowice, Zator i Przeciszów. Przedstawiciele samorządów i marszałek Jacek Krupa podpisali porozumienie w tej sprawie.
Ze strony gminy Skawina porozumienie podpisał burmistrz Paweł Kolasa.
- Rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej to przyszłość transportu publicznego w naszym regionie. Małopolanie już teraz chętnie wybierają kolej, bo nie chcą tracić czasu na stanie w korkach dojeżdżając do pracy, szkoły czy na uczelnie. Chcemy by mieszkańcy i turyści podróżowali szybko i wygodnie, dlatego rozwijamy system Szybkiej Kolei – mówił Jacek Krupa - Cieszę się, że potrzebę rozwoju SKA dostrzegają także lokalni samorządowcy, którzy są inicjatorami dzisiejszego porozumienia. Przed nami wszystkimi sporo pracy, ale wspierając się wzajemnie szybciej osiągniemy postawiony sobie cel – dodał. Partnerstwo między gminami i samorządem skoncentruje się na rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, będą także wspólnie prowadzić działania informacyjne i konsultacje społeczne. Już teraz lokalne samorządy przygotowały lub pracują nad dokumentami dotyczącymi integracji poszczególnych środków transportu z transportem kolejowym. Dotyczy to w szczególności budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych, chodników i ścieżek rowerowych doprowadzających do stacji kolejowych oraz zmianę tras linii autobusowych tak, by dowoziły one pasażerów bezpośrednio do przystanków SKA.

Uruchomienie linii SKA do Skawiny będzie możliwe dopiero po zakończeniu budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie-Kraków Krzemionki. Zanim jednak ta linia szybkiej kolei zostanie wydłużona w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej i Oświęcimia, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych analiz dotyczących potencjalnego zainteresowania pociągami na poszczególnych odcinkach oraz zdiagnozowanie istniejących obecnie problemów. Dopiero na tej podstawie zostanie opracowany plan rozwoju SKA oraz wyznaczone kierunki dalszych wspólnych działań.
AKP

Close