List otwarty do Pana Marszałka

List otwarty do Pana Marszałka

List otwarty do Pana Marszałka

Szanowny Panie Marszałku!

Okres jesienno-zimowy to najtrudniejszy czas dla naszych Mieszkańców. Ponad 98% mieszkańców Małopolski oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Poziom rakotwórczego benzopirenu 10 krotnie przekracza dopuszczalne normy. Stanowi to realne zagrożenie dla zdrowia i życia Mieszkańców. Tylko w tym roku, z powodu zanieczyszczenia powietrza zmarło ok. 4 tysięcy osób. Ostatnie wykonane w gminach Powiatu Krakowskiego precyzyjne pomiary w pełni potwierdziły te fakty. To powoduje, że jakość życia naszych Mieszkańców bardzo się pogarsza.

Dlatego Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie apeluje o podjęcie realnych działań w tym zakresie. Dobro Mieszkańców leży w interesie nas wszystkich.

-dlatego w interesie nas wszystkich jest podjęcie realnych działań dla poprawy jakości powietrza

- te działania to np. zwiększenie środków województwa na programy wymiany pieców węglowych, termomodernizacje, odnawialne źródła energii

-pomoc przy zakupie instalacji pomiarowych w gminach

-szeroko rozumiana akcja uświadamiająca szkodliwość spalania w piecach co wszelkiego rodzaju odpadów

Dlatego żądamy jak najszybszego przyjęcia uchwały antysmogowej dla całego Województwa Małopolskiego, wprowadzającej normy emisyjne dla pieców na węgiel i drewno oraz tam gdzie to konieczne, w tym w śródmieściach miast i uzdrowiskach, zakazów stosowania tych paliw.

Kampania jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie.

Close