Działania Gminy Zabierzów w celu poprawy jakości powietrza

Działania Gminy Zabierzów w celu poprawy jakości powietrza

Działania Gminy Zabierzów w celu poprawy jakości powietrza

Wymiana palenisk
W 2016 roku dzięki PONE (Program Ograniczania Niskiej Emisji) udało się zlikwidować 170 starych nieekologicznych palenisk na paliwa stałe
i zastąpić je nowymi źródłami ogrzewania. Dotacja wynosiła do 85% kosztów inwestycji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielał dotacji do 50% kosztów w zależności od mocy kotła i nie więcej niż 7 500 zł przy kotłach gazowych oraz nie więcej niż 4 500 przy kotłach 5 klasy. Urząd Gminy podwyższał kwotę dotacji maksymalnie o dodatkowe 35%. Żadna gmina w województwie małopolskim nie zwiększała kwoty dotacji PONE
w takim stopniu jak gmina Zabierzów.
W ramach programu zostało wypłacone niemal 1,8 mln zł dotacji.
W ramach nowego programu dotacyjnego PGN, który rozpoczął się w 2017 roku, będzie można uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie wymiany nieekologicznych palenisk. Dotacja będzie wynosiła do 8 tys. zł za kocioł, ale nie więcej niż 350 zł za 1 kW mocy kotła oraz do 6 tys. zł za instalację. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do programu będzie wykonanie bezpłatnego audytu energetycznego budynku.
Informacje na temat obydwu programów można uzyskać także bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów.
Odnawialne źródła energii
Dzięki aktywnemu udziałowi Gmizy Zabierzów w programach OZE  i udzielonemu dofinansowaniu aż na 536 budynkach na terenie Gminy Zabierzów zostały zainstalowane panele słoneczne.
Montaż pyłomierzy
Do połowy marca udało się zainstalować pyłomierze w 23 miejscowościach gminy. Ze względu na wciąż trwający sezon grzewczy, można jeszcze zaobserwować przekroczenie norm, szczególnie widoczne jest to w godzinach późnowieczornych i porannych. Stężenie pyłów jest największe w najniżej położonych miejscowościach o gęstej zabudowie:
w Zabierzowie, Kochanowie i Rudawie.
Aby sprawdzić jakość powietrza w gminie Zabierzów należy wejść na stronę www.zabierzow.org.pl a następnie kliknąć ikonę u góry strony „Jakość powietrza”. Link przeniesie nas na stronę map.airly.eu, gdzie na mapie umieszczone są kolorowe punkty reprezentujące bieżący stan zanieczyszczenia powietrza dla danej miejscowości.
Elżbieta Burtan
Wójt Gminy Zabierzów

Close