Aktualności

INWESTYCJE NA DROGACH  POWIATOWYCH W 2017R

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2017R

Powiat krakowski obejmuje 17 gmin miejsko – wiejskich i wiejskich usytuowanych wokół Krakowa, przez które przebiega około 670 km dróg powiatowych z 90 obiektami mostowymi. Drogi te wymagają regularnych remontów, bieżących napraw i utrzymania oraz wykonania szeregu inwestycji w c ...

CORAZ MNIEJ AZBESTU W GMINIE KRZESZOWICE

CORAZ MNIEJ AZBESTU W GMINIE KRZESZOWICE

Już od kilku lat sukcesywnie, dzięki wsparciu ze strony gminy Krzeszowice, właściciele nieruchomości z terenu Gminy pozbywają się azbestu ze swoich posesji. W latach 2012 – I kw. 2017 gmina Krzeszowice brała udział w Projekcie „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zaw ...

Close